Tulipa Çatal Bıçak Seti

Korkmaz Mutfak Eşyaları A.Ş. (2010)

‘Lale’ gibi somut bir simgeyi Türk kültürünün önemli bir öğesi haline gelmiş olan çatal, bıçak, kaşık gibi sofra ürünlerinde tasarım anlamında yorumlarken, bunu somut ve soyut kavramlarla kültürel kimlik öğesi olarak kullanmak zor bir tasarım işidir. Ürünün tasarımında geçmişten gelen otantik form dilini bugüne günümüzün modern dünyası ile uyum sağlayacak şekilde Türk kültüründen mesajlar taşıyan bir ürün tasarımı meydana getirilmişti.

Diğer Projeler